Darbas ir verslas

Sukurta 2023.11.30 / Atnaujinta 2023.12.22 21:41
LIETUVOS EKONOMIKA

Lietuvos bankas keturis kartus per metus, įvertinęs ekonomikos raidos perspektyvas, skelbia bendrojo vidaus produkto (BVP), infliacijos, darbo užmokesčio, nedarbo lygio ir kitų svarbiausių ekonominių rodiklių prognozes.


DARBO UŽMOKESTIS

Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2023 m. III ketvirtį sudarė 2 018,2 EUR ir, palyginti su 2023 m. II ketvirčiu, išaugo 0,9 proc.: viešajame sektoriuje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sudarė 2 090,6 EUR ir buvo 0,1 proc. didesnis, privačiajame – 1 989,1 EUR ir buvo 1,3 proc. didesnis.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, šalies ūkyje padidėjo 12,2 proc.: viešajame sektoriuje – 13,8 proc., privačiajame – 11,5 proc.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus padidėjo visose ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 7,2 proc. (nekilnojamojo turto operacijų) iki 20,3 proc. (administracinės ir aptarnavimo veiklos).

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje skiriasi pagal sektorius. 2023 m. II ketvirtį didžiausias vidutinis darbo užmokestis buvo dujų gamybos, dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais srityje (5 890 EUR), informacijos ir ryšių srityje (3 685 EUR),  mokslinių tyrimų ir taikomoje veikloje (3 583 EUR), draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikloje (3 566 EUR), elektros energijos gamybos, perdavimo, perskirstymo srityje (3 004 EUR), kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos srityje (2 996,9 EUR).

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra. 2023 m. ketvirtojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius Valstybės duomenų agentūra skelbs 2024 m. vasario 26 d.


DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR NEDARBAS

Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, šalies ūkyje padidėjo 18,1 tūkst. (1,4 proc.): viešajame sektoriuje – 1,9 tūkst. (0,5 proc.), privačiajame sektoriuje – 16,1 tūkst. (1,7 proc.).

Labiausiai (13,3 tūkst. darbuotojų) privačiajame sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius išaugo transporto ir saugojimo veikloje.

Registruotas nedarbas 2023 m. lapkričio mėn. – 8,2 proc., t. y. 0,1 proc. punkto mažesnis nei prieš mėnesį ir tiek pat mažesnis nei prieš metus. Registruoto nedarbo rodikliai spalį mažėjo 34 iš 60 šalies savivaldybių, 23 – augo, 3 – nepakito.

Šaltinis: Užimtumo tarnyba


PAKLAUSIAUSIOS PROFESIJOS

2023 m. spalį darbo ieškantys asmenys galėjo rinktis iš 22,6 tūkst. laisvų darbo vietų Lietuvoje, registruotų Užimtumo tarnyboje. Nuorodoje – darbai, kurių pasiūlymų registruota daugiausiai: Paklausios profesijos | Užimtumo tarnyba (uzt.lt).

Visų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2023 metams. 

2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo aukštą vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas

Iš užsienio pritrauktiems aukštos kvalifikacijos (biotechnologijų, inžinerijos, informacinių technologijų, fizinių mokslų) darbuotojams mokama vienkartinė 3 444 EUR išmoka (4,1 MMA dydžio), jei jis:

  • nuo 2022 m. ar vėlesniais kalendoriniais metais laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju*, nors pastaruosius 5 metus gyveno užsienyje (nebuvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju) ;
  • su darbdaviu bus sudaręs neterminuotą darbo sutartį, dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvos teritorijoje (nuotolinio darbo atveju – dėl darbo funkcijų atlikimo iš Lietuvos teritorijos);
  • jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą;,
  • jo vidutinis vieno mėnesio bruto darbo užmokestis, skaičiuojant per 6 mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį dienos, atitinka vieną iš šių sąlygų:
  1. yra ne mažesnis kaip 4,1 LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, jeigu darbdavio darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš asmens įdarbinimą) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo mažesnis kaip 4,1 LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos;
  2. yra ne mažesnis kaip darbdavio darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš asmens įdarbinimą) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, jeigu darbdavio darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš asmens įdarbinimą) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo didesnis kaip 4,1 LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos.

* išskyrus asmenis, kuriems nacionalinė viza buvo išduota iki 2022 m. birželio 30 d. Vizos išdavimo tvarkos apraše, tvirtinamame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu, nurodytais atvejais: užsieniečiui, pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę; užsieniečiui, kuris yra valstybės, nurodytos Vizos išdavimo tvarkos aprašo 14 priede, pilietis, dėl kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tarpininkauja juridinis asmuo arba kuris vyksta į Lietuvos Respubliką ilgalaikiam buvimui; užsieniečiui, kuris yra nacionalinę vizą arba leidimą laikinai gyventi turinčio valstybės, nurodytos Vizos išdavimo tvarkos aprašo 14 priede, piliečio sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnametis vaikas (įvaikis), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus; kitais atvejais, kai užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.

Asmenys dėl atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo gali kreiptis į Užimtumo tarnybą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pagal neterminuotą darbo sutartį pradžios, bet ne vėliau nei iki 2025 m. gegužės 31 d. Prašymas dėl išmokos skyrimo Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentui gali būti pateiktas per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Plačiau: Atvykimo išmoka iš užsienio pritrauktiems darbuotojams | Užimtumo tarnyba (uzt.lt)

Kontaktai: el. p. [email protected]

Šaltinis: Užimtumo tarnyba