Doktorantūros studijos

Sukurta 2023.12.06 / Atnaujinta 2023.12.22 22:16

Mokslo doktorantūros studijas Lietuvoje vykdo 13 universitetų ir 10 mokslinių tyrimų institutų, meno doktorantūros – 2 universitetai (Lietuvos mokslo tarybos duomenys).

Mokslo ir studijų institucijų, kurioms suteikiama doktorantūros teisė nurodytose mokslo kryptyse, sąrašą rasite čia.

Mokslo ir studijų institucijų, kurioms suteikiama meno doktorantūros teisė nurodytose meno sričių kryptyse, sąrašą rasite čia.

Informaciją apie doktorantūros studijas anglų kalba rasite čia.

FINANSAVIMAS

Valstybė finansuoja doktorantūros vietas siekdama stiprinti tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, į doktorantūrą pritraukti daugiau kvalifikuotų specialistų. Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkursus rengia Lietuvos mokslo taryba.  

Konkursai vyksta dviem etapais:

  • pirmojo etapo metu teikiamos doktorantūrų temos. Siūlymus gali teikti ministerijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos;
  • antrame etape doktorantūros teisę turinčios mokslo ir studijų institucijos bei šios institucijos kartu su šios teisės neturinčiomis institucijomis ar įmonėmis, suinteresuotomis mokslinių tyrimų plėtra ir tyrėjų rengimu joms aktualiose srityse, konkuruoja dėl doktorantūros vietų.

Lietuvos mokslo taryba kasmet doktorantams skiria paramą už studijų rezultatus. Paramos tikslas – paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, paramos dydis – ne daugiau kaip 96 bazinės socialinės išmokos dydžiai per metus.

Kvietimas skelbiamas kasmet nuo spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. Paraiškos teikiamos paskelbto kvietimo metu lietuvių kalba elektroninėje sistemoje.


Lietuvių fondas (JAV) paramą skiria studentams, kurie savanorišku darbu ir veikla yra pasitarnavę ne tik lietuvių, bet ir gyvenamojo krašto bendruomenei (daugiau informacijos). Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į studijų akademinius rezultatus, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir ypač už veiklą lietuviškoje bendruomenėje. Vadovaujantis LF gairėmis, stipendijos (iki 7500 JAV dol.) skiriamos tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje („full-time“) bei siekiantiems bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio ir Lietuvoje šia pirmumo tvarka:

  1. JAV piliečiams ir JAV gyventojams, turintiems „žaliąją kortelę“, bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentams;
  2. Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose;
  3. Išimties tvarka, LR studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio Lietuvoje. Šiems studentams stipendijos skiriamos iš LF specialios paskirties vardinių fondų, jei kandidatas atitinka šių fondų reikalavimus.

LF nariai yra įsteigę vardinius fondus, kurių dėka remiami įvairiausių sričių studentai. Šių fondų steigėjų nurodymu remiamos ir tam tikros studijų sritys pačioje Lietuvoje. Susipažinti su vardiniais fondais ir jų remiamomis sritimis galite čia. (Papildomai prašymų specialiesiems fondams pateikti nereikia). Ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems lietuvių kalbą, literatūrą, tautosaką, Lietuvos istoriją, taip pat atliekantiems mokslinius tyrimus šiose srityse.


Šaltiniai: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvių fondas